Rehberlik; bireyin kendisini tanımasına, sorunlarıyla başa çıkmasına, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresiyle sağlıklı uyum sağlamasına ve sonuçta kendi potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olan bir hizmettir. Okulumuz, eğitimin ruhunun rehberlik olduğuna inanmaktadır ve bu nedenle rehberlik servisi ve koç öğretmenleriyle iş birliği yapmaktadır.

Rehberlik etkinlikleri okulumuzda öğrenci odaklıdır. Bu merkezde, rehberlik konusunda uzman kişiler, yöneticiler, öğretmenler ve veliler bir araya gelir. Rehberlik hizmeti, bu iş birliğiyle anlam kazanır. Rehberlik, öğrencinin kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını anlamasına odaklanarak çok yönlü bir tanıma sürecine katkıda bulunur. Kendini iyi tanıyan birey, karşılaştığı sorunları daha bilinçli bir şekilde çözebilir.

Rehberlik servisimizin temel amacı; her öğrenciye ulaşmaktır. Rehberliğe ihtiyacı olan sadece birkaç “başarısız öğrenci” veya “problemli çocuk” değildir. Amaç, çocuğun iyiye, güzele ve insanca değerlere yönelmesine, çevreyle sağlıklı iletişim kurmasına ve toplumsal koşullara uyum sağlamasına yardımcı olmaktır.

Birey bir bütündür ve gelişme sorumluluğu kendisine aittir. Ancak bu süreçte rehberlik, öğrenciye ve velilere destek sağlayarak yol gösterir. Öğrenciyi tanımak ve kendi yeterlilikleri doğrultusunda sorunlara çözüm bulmasına yardımcı olmak rehberliğin temelidir. Bu süreç, profesyonellik gerektiren bir süreçtir.

Bursa Yıldırım Kültür Koleji olarak hedefimiz sadece akademik başarı değil, hayatın her alanında başarılı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin her alanda yeterli olabilmeleri için velilerimizle iş birliği içinde çalışmayı önemsiyoruz.

Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

 • Akademik başarı / öğrenmeye ilişkin sorunlar
 • Sosyal uyum
 • Anne-baba-çocuk iletişimi
 • Olumlu davranışlar geliştirme
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Öfke kontrolü / çatışma çözme becerileri
 • Psikolojik sorunlar
 • Sosyal beceri geliştirme
 • Verimli çalışma yöntemleri
 • Dikkat
 • Öğrenme stilleri
 • Etkili İletişim
 • Değerler Eğitimi
 • Bireysel görüşmeler

Velilerimize Yönelik Hizmetler

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması
 • Ailelere yönelik bilgilendirici bülten hazırlanması
 • Velilerimizin ihtiyaçlarına uygun seminerler verilmesi

Öğretmenlerimize Yönelik Hizmetler

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin sağlanması
 • Desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere gerekli desteğin sağlanması için sınıf öğretmenleriyle iş birliğinin yapılması
 • PSİKOLOJİK DANIŞMAN ÖĞRETMEN