Özel Yıldırım Kültür İlkokulu Anaokulu

Hakkımızda

Neden Kültür Koleji

Kültür Eğitim Kurumları kırk yılı aşkın süredir öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı ve değişen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak  Anaokulu ve İlkokul kademeleri ve Kişisel Gelişim Kurs Merkezleri ile eğitim sektöründe hizmet vermektedir.

Bilginin küresel bir hale geldiği günümüzde dünyanın en uzak köşesi diye bir kavram kalmadı. Şimdi her şey yakın, şimdi her şey yanı başımızda. İletişim araçlarının geldiği noktada tüm evreni avuçlarımızın içinde tutuyoruz. Biz Kültür Eğitim Kurumları olarak dünyanın ve eğitimin şu andakinden çok farklı olduğu bir çağda, her şeyin bir kara tahtayla bir tebeşirden ibaret olduğu bir dönemde işe başladık. Ancak biz hiç yaşlanmadık, değişen dünyaya seyirci kalmadık. Biz de değişen dünyayla birlikte değiştik ve geliştik. Edindiğimiz deneyimi de bu çağın argümanlarıyla harmanladık. Her eğitim yılında adeta bilge bir bebek olarak dünyaya geliyor, bir yandan tecrübelerimizi gençlere aktarıyor, bir yandan da bir çocuğun heyecanıyla öğreniyoruz.

Paylaşmanın kültürümüzde çok üstün bir değer olduğunun bilinci ile eğitim alanındaki tecrübelerimizi, teknoloji, bilim ve gelişim ışığında paylaşmaya devam edeceğiz.

Eğitim Tarzımız

Küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin akademik başarılarına ön hazırlık yapabilmek adına temel bilgilerle donatılmaları kritik bir aşamadır. Ancak bu süreçte, küçük yaş düzeylerindeki öğrencilerin psikolojisini dikkate almak, onlara eğitim ve öğretim konseptini anlatmak ve bu süreçteki önemini vurgulamak son derece önemlidir. Öğrencilere okulun anlamını öğretmek, eğitim ve öğretimin hayatları için ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlamak gerekmektedir. Bu süreçte, öğrencilere korku vermemek ve aşırı baskıyla eğitimden soğutmamak da oldukça kritiktir.

Misyonumuz, öğrencilerin okul kültürüne sevgi bağlamalarıyla birlikte, bu mutluluğu kendi ve çevrelerinin yararına nasıl kullanacaklarını bilen, başarı hırsıyla motive olan bireyler olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, iç motivasyon unsurlarını dengeleyerek sosyal beceriler kazanmalarını ve etkinliklere yatkın olmalarını desteklemektir. Örneğin, bir doktorun sadece başarılı bir ameliyat gerçekleştirmesi değil, aynı zamanda entelektüel kişiliğiyle ameliyatını topluluğa özgüvenle aktarabilmesi beklenir.

Bu nedenle, akademik çalışmalar hayati bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, sanatsal ve sosyal aktiviteler de akademik başarıyı destekleyici unsurlar olarak değerlendirilmelidir.

Eğitim Sistemimiz

Anaokulundan başlayarak, öğrencilerimizin potansiyellerini değerlendirip verimli bir eğitim ve öğretim süreci tasarlıyoruz.

Özel Kültür Eğitim Kurumları, 1973 yılında kurulmuş olup çocuklarımızı sosyal ve akademik alanlarda tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken sosyal becerilerini geliştirmek ve akademik başarılarını artırmaktır.

Öğrencilerimizi sosyal ilişkilerinde duyarlı, spor ve sanat alanlarında beceri sahibi bireyler olarak yetiştirmekteyiz. Bu sayede, öğrencilerimiz hem akademik hem de kişisel başarılarını en üst düzeye çıkarmak adına güçlü bir temel oluştururlar.

Empati ve işbirliği, öne çıkan değerlerimizden biridir. Bu proje kapsamında, çocuklarımıza empatiyi öğretmek ve bu değeri günlük hayatlarına entegre etmelerini sağlamak için iç ve dış eğitim etkinlikleri düzenlemekteyiz. Eş duyumsal ziyaretler, çocuklarımızın karşılıklı anlayışlarını artırarak duyguları içselleştirmelerine katkı sağlar.

Akran arabuluculuğu ise anaokulu ve ilkokul seviyelerinde uyguladığımız bir projedir. Bu proje, çocuklarımızın baş etme becerilerini geliştirerek, yaşadıkları sorunlara karşı uzlaştırıcı bir tutum sergilemelerini amaçlar. Bu sayede, öğrencilerimiz konflikt çözme konusunda güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini geliştirirler.

+45 YILLIK DENEYİM

Tıkla, izle