Özel Yıldırım Kültür İlkokulu Anaokulu

Benlik kavramı, bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve bireyin sahip olduğu bütün bu özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Benlik algısı, anne babanın çocuğa yönelik sözel veya sözel olmayan tavırları ile oluşmaya başlar.

Çocuklarda Özgüven geliştirmek için neler yapabilirsiniz?

  • Çocuklar kendilerini ve yeteneklerini deneyecekleri sosyal ortam ve etkinliklere katılmaları konusunda desteklenmelidir. Bu ortam ve etkinliklerde, başarılı ya da başarısız olduklarına dair dürüst ve yapıcı şekilde bilgi verilmelidir. Böylelikle kendilerini tanıyıp hedeflerini daha gerçekçi belirleyecekler ve geleceğe doğru güvenli adımlarla ilerleyeceklerdir
  • Çocukların özgüvenlerinin gelişebilmesi için etkin yollardan biri de onlara örnek olmaktır. Çocuklar anne babalarının yaşadıkları öyküleri anlatmalarına bayılırlar. Ayrıca anne babanın onları iş yerine götürmesi, ara sıra kendi spor ve eğlence faaliyetlerine dahil etmesi de çok hoşlarına gider. Bu paylaşımların tümü, çocukların sizin yaşamınızda önemli olduklarını öğrenmeleri kadar, sizi model almaları açısından da önemlidir.
  • Herkesin göstereceği başarı kendine özgüdür. Bir birey çok başarılı olurken, bir diğeri bu başarıyı çok çalışarak ya da farklı bir alanda gösterebilir. Çocuklar yönlendirilirken akranları ya da başka kişilerin başarıları örnek gösterilmemeli, kıyaslamalara gidilmemelidir. Her birey biricik ve özeldir, her çocuğun kendi içinde gösterdiği gelişme başarı olarak kabul edilmelidir, başkalarının başarıları hedef gösterilerek çocuğun kapasitesini aşan, gerçek dışı beklentiler oluşturulmamalıdır.
  • Bir kişilik değişkeni olarak bireyin özgüveni, tıpkı kişiliğimizin diğer boyutları gibi belli oranda bir durağanlık gösterir. Kişiliğimizi, karakterimizi, huyumuzu nasıl çok kısa sürede değiştiremiyorsak, kuşkusuz özgüvenimizi de kısa sürede ve radikal bir şekilde değiştiremeyiz. Çocuğumuzun özgüvenini geliştirmek için atacağımız bir adım onu çok güvenli yapmayacağı gibi, bu konuda gösterdiğimiz yanlış bir davranış da onun güvenini sıfıra indirmeyecektir. Bu bir süreç işidir; ilk adımı atmak önemlidir, bu konuda bilinçli ve sabırlı olmak gerekir.