Özel Yıldırım Kültür İlkokulu Anaokulu

İnsanları; herhangi bir amaç için harekete geçirici, hareketi istenilen amaca yönlendirici ve onu devamlı kılıcı nitelikler taşıyan gücü “motivasyon” olarak tanımlayabiliriz.

Motivasyonun ortaya çıkmasını, sürekliliğini ve düzeyini etkileyen faktörler olarak tanımlayabileceğimiz motivasyon kaynaklarını, içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İçsel kaynaklarda; kişi, davranışa yönelir yani motive olur. Örneğin; başarı ihtiyacı, araştırma merakı, güç elde etme ihtiyacı, açlık, susuzluk gibi durumlar içsel kaynaklardır. Bunun yanında kişinin çevresinden kaynaklanan; okulda verilen notlar, kişiye verilen ödüller gibi durumlarda dışsal kaynaklar olarak tanımlanabilir.

NELER YAPABİLİRİZ?

 • Geleceği gözünde canlandırmasını sağlayın
 • Hedefini kâğıda yazmasını sağlayın
 • Hedefleri için aksiyon planı hazırlamasını önerin
 • İlerlemesini görün
 • Çocuğunuzun kendine model aldığı kişilere dikkat edin
 • Başarı hikâyeleri okumasını sağlayın
 • Pozitif kelimeler kullanmasına destek olun
 • Doğru arkadaşlıklar seçmesi konusunda destekleyin
 • Pozitif motivasyonu ilke edinin!
 • Ara vermesini sağlayın
 • Son olarak, çocuklarımızla birlikte öğrenmenin önemini vurgulayan etkinliklerde bulunmak, onun öğrenmeye olan motivasyonunu artırıcı bir etkendir. Öğrenmenin önemini yansıtan etkinliklerden birkaç tane sıralamak gerekirse; tüm aile üyelerinin kitap okudukları “okuma saati”nin olması, sözel ve mantıksal yetenekleri geliştiren Scrabble oyununun oynanması, gazetede okunan günlük olayları tartışmak, dergilere abone olmak gibi paylaşımları sayabiliriz.