Özel Yıldırım Kültür İlkokulu Anaokulu

İngilizce

Bünyemizde 9 sınıftan itibaren, yabancı dilde eğitimlerine devam edenöğrencilerimiz, temel İngilizce eğitimi almalarının yanında, uluslararası alanda İngilizce bilgilerini gösterebilecekleri bir sertifikaya da sahip olmaktadırlar.Her sene başında yapılan seviye tespit sınavlarından sonra, mevcut İngilizce seviyelerine göre Avrupa Birliği’nin Ortak Dil Eğitim Modeli” dikkate alınarak kitap seçimi yapılır.İngilizce eğitim programını, sene boyunca eğitim gören öğrencilerimiz, sene sonunda […]

Matematik

Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından Matematik derslerimizin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Matematik derslerimizde temel amacımız öğrencilerimizin Günlük hayattaki problemlerin çözümünde ve etkin olarak kullanma becerisi kazandırmak.Matematiksel problemleri çözme sürecinde kendi matematiksel düşünce ve akıl […]